کرونا و دیابت

بیماری کرونا و دیابت

بیماری کووید-19و دیابت کرونا و دیابت : همه باید مراقب ابتلا به کرونا ویروس ناشی از COVID-19 باشند اما در صورت ابتلا به دیابت نوع 1 یا نوع 2 ، باید محتاط تر باشید. خطر ابتلا به ویروس در افراد دیابتی بالاتر از سایرین نیست ولی در صورت ابتلا به بیماری عوارض بدتری ممکن است […]

Continue Reading