دستگاه گوارش

دستگاه گوارش

دستگاه گوارش : شایع ترین بیماری های دستگاه گوارش : دستگاه گوارش بدن به صورت منحصر به فرد ساخته شده است تا بتواند وظیفه تخصصی خودش را انجام دهد. وظیفه آن، تبدیل غذا به انرژی مورد نیاز برای زنده ماندن و دفع سموم می باشد. اما عملکرد صحیح و مناسب این دستگاه به هماهنگی و […]

Continue Reading