پگلوتیکاز Pegloticase داروی نقرس مصرف دارو

پگلوتیکاز

پگلوتیکاز: داروی پگلوتیکاز: نوعی آنزیم نوترکیب پگیله اورات اکسیداز است که با كاتاليز كردن اكسيداسيون اسيد اوریک به آلانتوئين (،متابولیت غیرفعال و محلول در آب اسید اوریک) اثر درماني خود را ایجاد می کند.(پگلوتیکاز Pegloticase داروی نقرس مصرف دارو) اشکال دارو : محلول تزریقی8میلیگرم در میلی لیتر مکانیسم اثر پگلوتیکاز: شروع عمل: 24 ساعت طول […]

Continue Reading
راسبوریکاز داروی تزریقی می باشد نقرس

راسبوریکاز

راسبوریکاز: داروی راسبوریکاز یک آنزیم اورات اکسیداز نو ترکیب است که با مهندسی ژنتیکی  در ساکارومایسز سرویزیه تولید می شود.ژن کد کننده این آنزیم از آسپرژیلوس فلاووس گرفته می شود .راسبوریکاز داروی تزریقی می باشد نقرس موارد مصرف راسبوریکاز : ‎راسبوریکاز یک داروی تزریقی می باشد که در هایپراوریسمی ناشی از کمو تراپی در بدخیمی […]

Continue Reading
قرص سولفین پیرازون داروی بیماری نقرس

سولفین پیرازون

سولفین پیرازون: سولفین پیرازون داروی دفع کننده اسید اوریک است که برای کاهش میزان اورات سرمی در بیماری نقرس استفاده می شود. فاقد اثرات ضد التهاب، ضد درد و مدری است.(قرص سولفین پیرازون داروی بیماری نقرس) موارد مصرف سولفین پیرازون : از این دارو جهت درمان هایپراوریسمی ناشی از نقرس مزمن استفاده می شود. هم […]

Continue Reading
داروی پروبنسید قرص پروبنسید موارد مصرف

پروبنسید

پروبنسید: پروبنسید یک داروی اوریکوز اوریک  ( دفع اوریک اسید در ادرار) است که با مهار ترشح کلیوی آنیون های ارگانیک و کاهش بازجذب توبولار اوره عمل می کند. داروی پروبنسید عمدتا در درمان نقرس و هایپر اوریسمی استفاده می شود. همچنین در مواردی به صورت کمکی جهت افزایش اثربخشی آنتی بیوتیک ها به کار […]

Continue Reading
قرص کلشی سین چیست داروی نقرس

کلشی سین

کلشی سین : کلشی سین یک آلکالوئید است که از گیاه کلشیکوم آتمنال به دست می آید. این دارو برای پیشگیری یا درمان حملات عود کننده بیماری نقرس استفاده می شود.(قرص کلشی سین چیست داروی نقرس)کلشیسین با کاهش تورم و کاهش ساخت کریستال های اسید اوریک که موجب درد در مفصل آسیب دیده می شود، […]

Continue Reading