سوفوسبوویر+لدیپاسویر

سوفوسبوویر+لدیپاسویر

سوفوسبوویر+لدیپاسویر : سوفوسبوویر+لدیپاسویر : داروهای ضدویروس هستند که از تکثیر ویروس هپاتیت C در بدن جلوگیری می کنند.. لدیپاسویرو سوفوسبوویر ترکیبی است که در درمان هپاتیت C مزمن در بزرگسالان استفاده می شود. موارد مصرف سوفوسبوویر+لدیپاسویر : ‎این فرآورده ترکیبی از دو داروی ضد ویروس است که در عفونت مزمن ناشی از ویروس هپاتیت C […]

Continue Reading
سوفوسبوویر+ولپاتاسویر

سوفوسبوویر+ولپاتاسویر

سوفوسبوویر+ولپاتاسویر : سوفوسبوویر+ولپاتاسویر : سوفوسبوویر و ولپاتاسویر یک داروی ترکیبی ضد ویروس برای درمان هپاتیت C مزمن است که در بزرگسالان استفاده می شود. مکانیسم اثر سوفوسبوویر+ولپاتاسویر : سوفوسبوویر : مهار کننده پلیمراز وابسته به RNA NS5B ویروس هپاتیت C  است؛ مهار آن، تکثیر ویروسی را سرکوب می کند. ولپاتاسویر : مهارکننده پان ژنوتایپیک NS5A […]

Continue Reading
داکلاتاسویر+سوفوسبویر

داکلاتاسویر+سوفوسبویر

شکل دارویی داکلاتاسویر+سوفوسبویر : داروی ترکیبی داکلاتاسویر+سوفوسبویر شرکت سجاد دارو شرق به صورت قرص های روکش دار خور اکی و خط دار عرضه می شوند که هر قرص حاوی 400 میلی گرم داروی سوفوسبویر و 600 میلی گرم داروی داکلاتاسویر می باشد. عوارض جانبی داکلاتاسویر+سوفوسبویر : عوارض جانبی گزارش شده از این دارو تا به […]

Continue Reading
داکلاستاویر

داکلاستاویر

داکلاستاویر : داکلاستاویر یک دارو ضد ویروس است که از تکثیر ویروس هپاتیت C در بدن جلوگیری می کند. این دارو باید در ترکیب با دارو های ضد ویروسی دیگر برای درمان هپاتیت C مزمن در بزرگسالان استفاده شود. داکلاستاویر فقط ژنوتیپ های خاص هپاتیت C را درمان می کند. داکلاستاویر معمولا با سوفوسبوویر، با […]

Continue Reading
تلبیوودین

تلبیوودین

تلبیوودین : تلبیوودین یک آنالوگ نوکلئوزید تیمیدین صناعی (L-enantiomer thymidine)، به صورت داخل سلولی به فرم فسفریله شده است که جهت درمان هپاتیت مزمن B با شواهدی از تکثیر ویروسی و یا افزایش ترانس آمیناز مقاوم به کار می رود. مکانیسم اثر : یک آنالوگ نوکلئوزید تیمیدین صناعی (L-enantiomer thymidine)، به صورت داخل سلولی به […]

Continue Reading
رالتگراویر

رالتگراویر

رالتگراویر : رالتگراویر : این دارو یک داروی ضد ویروس است که مانع از تکثیر ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) در بدن می شود. از این دارو جهت درمان HIV استفاده می شود، ویروسی که می تواند باعث سندرم نقص ایمنی اکتسابی (AIDS) شود. رالتگراویر درمانی برای HIV یا AIDS نیست. رالتگراویر برای استفاده در […]

Continue Reading