رالتگراویر

رالتگراویر

رالتگراویر : رالتگراویر : این دارو یک داروی ضد ویروس است که مانع از تکثیر ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) در بدن می شود. از این دارو جهت درمان HIV استفاده می شود، ویروسی که می تواند باعث سندرم نقص ایمنی اکتسابی (AIDS) شود. رالتگراویر درمانی برای HIV یا AIDS نیست. رالتگراویر برای استفاده در […]

Continue Reading
ماراویروک

ماراویروک

ماراویروک : ماراویروک یک داروی آنتاگونیست گیرنده کموکاین است که برای مقابله با HIV  از طریق دخالت در برهمکنش بین HIV و CCR5 طراحی شده است. مکانیسم اثر : ماراویروک مهار کننده ورود است و با مسدود کردن ورود HIV به سلول های انسانی عمل می کند. به طور اختصاصی، ماراویروک یک آنتاگونیست مولکولی کوچک، […]

Continue Reading
اتراویرین

اتراویرین

اتراویرین : اتراویرین یک داروی ضد رتروویروسی است که به طور اختصاصی تر به عنوان مهارکننده ترانس کریپتاز معکوس غیرنوکلئوتیدی طبقه بندی می شود. اتراویرین در بالین برای درمان ویروس نقص ایمنی انسانی نوع 1 (HIV-1) مورد استفاده قرار می گیرد. مکانیسم اثر : اتراویرین اثرات خود را از طریق مهار مستقیم آنزیم ترانس کریپتاز […]

Continue Reading
انتکاویر

انتکاویر

انتکاویر : انتکاویر یک داروی ضد ویروسی است که برای درمان ویروس مزمن هپاتیت ب در بزرگسالان و کودکانی که حداقل 2 سال سن و حداقل 22 پوند وزن (10 کیلوگرم) دارند، استفاده می شود. این دارو درمانی برای هپاتیت نیست. مشخص نیست که آیا این دارو از سیروز یا سرطان کبد جلوگیری می کند […]

Continue Reading
امتریسیتابین+تنوفوویر

امتریسیتابین+تنوفوویر

موارد مصرف ترووادا : امتریسیتابین+تنوفوویر : ترووادا یک داروی ترکیبی است از آمتریستابین و تنوفوویر. امتریسیتابین+تنوفوویر داروهای ضد ویروسی هستند که از گسترش و تکثیر سلول های آلوده به ویروس HIV جلوگیری میکنند. این دارو درمان قطعی برای ویروس HIV نمی باشد اما میتواند برای کاهش و جلوگیری از گسترش و تکثیر این ویروس در بزرگسالان […]

Continue Reading
تلاپره ویر

تلاپره ویر

تلاپره ویر : تلاپره ویر یک داروی ضد ویروس با اثر مستقیم است که به صورت ترکیبی برای درمان هپاتیت C مزمن (یک بیماری عفونی کبدی ناشی از ویروس هپاتیت C یا HCV) به کار می رود. همراه کافه پزشکی باشید ریشه کن کردن عفونت HCV با مزایای سلامتی قابل توجهی در دراز مدت مانند […]

Continue Reading