آلتپلاز

آلتپلاز

آلتپلاز : آلتپلاز یک داروی ترومبولیتیک است که برای حل کردن لخته خونی بکار می رود.آلتپلاس در درمان لخته های خونی ریه ها استفاده می شود. آلتپلازهمچنین در ارتقائ عملکرد قلب و بقای بیمار پس از حمله قلبی بکار می رود. آلتپلاس همچنین در ارتقائ دوران بهبودی و بازیابی توان بیماران پس از سکته استفاده […]

Continue Reading
اپی نفرین

اپی نفرین

اپی نفرین : اپی نفرین یا آدرنالین یک داروی سمپاتومیمتیک منقبض کننده عروق و متسع کننده برونش هاست که در درمان واکنش های آلرژیک شدید استفاده می شود. اشکال دارو : اپی نفرین(آدرنالین) 1 میلی گرم/ 1 م.ل آمپول خارجی اپی نفرین(آدرنالین) 1 میلی گرم/ 1 م.ل(10 عددی) آمپول عضلانی ، زیرجلدی ، انفوزیون وریدی […]

Continue Reading
آسبوتولول

آسبوتولول

آسبوتولول : آسبوتولول یک آنتاگونیست بتا آدرنرژیک انتخابی برای قلب با اثرات کم روی گیرنده های ریه می باشد. آسبوتولول اثرات پایدار کننده و شبه کینیدین بر ضربان قلب می شود و همچنین دارای فعالیت ذاتی خفیف سمپاتومیمتیک است. مکانیسم اثر آسبوتولول : آسبوتولول یک آنتاگونیست انتخابی گیرنده بتا 1 است. فعال شدن گیرنده های […]

Continue Reading
آبسیکسی مب

آبسیکسی مب

آبسیکسی مب : آبسیکسی مب یک آنتی بادی مونوکلونال می باشد که به رسپتورهای گلیکوپروتئین 3a/2b متصل شده و اتصال پلاکتی را از طریق مهار اتصال فیبرینوژن ها و سایر مولکول های چسبنده مهار می کند. داروی آبسیکسی مب همچنین به گیرنده های ویترونکتین که در پلاکت ها، سلول های عضلات صاف و دیواره اندوتلیال […]

Continue Reading
اکتیویتد شارکول

اکتیویتد شارکول

اکتیویتد شارکول : اکتیویتد شارکول یا زغال فعال برای درمان غیر اختصاصی اورژانس در مسمومیت ناشی از اکثر داروها و مواد شیمیایی مصرف می شود.این دارو میتواند به بسیاری از سموم در معده پیوند یافته و جذب آنها را کاهش دهد ‘ هر چند که در مسمومیت با سیانور کاملا بی اثر و در مسمومیت […]

Continue Reading
فروواتریپتان

فروواتریپتان

فروواتریپتان : فروواتریپتان باعث انقباض عروق و کاهش التهاب همراه با انتقال عصبی ضددردی در ارتباط با تسکین میگرن می شود. اشکال دارو : فروواتریپتان قرص2.5 میلی گرم مکانیسم اثر فروواتریپتان : آگونیست انتخابی برای سروتونین (گیرنده های 5-HT1B و 5-HT1D) در شریان های جمجمه , باعث انقباض عروق و کاهش التهاب همراه با انتقال […]

Continue Reading